Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd. Sợi cho bê tông
Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd.

Sợi thép để kiểm soát vết nứt

Tại sao chúng tôi sử dụng sợi thép để kiểm soát nứt?


Sợi thép có độ bền kéo cao 1000Mpa, có thể đảm bảo rằng sợi thép sẽ không bị đứt khi làm việc với bê tông; & nbsp;


Phần cuối móc vào cả hai đầu của & nbsp; nhà sản xuất sợi thép đảm bảo neo tốt nhất giữa sợi thép và chất rắn bê tông để sợi thép có thể truyền và phân phối ứng suất một cách hiệu quả, có thể kiểm soát hiệu quả sự phát triển của các vết nứt trên bê tông.


Sợi thép để kiểm soát vết nứt


Sợi thép để kiểm soát vết nứt


Sản phẩm sợi thép liên quan

Các giải pháp Các sản phẩm
Liên hệ chúng tôi Get A Free Quote