Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd. Sợi cho bê tông
Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd.

Sợi thép cho dự án bê tông phun


 Steel-Fiber-for-Shotcrete-Project.png & nbsp; & nbsp; & nbsp; Steel-Fiber-for- Shotcrete-Project1.png


Vỏ: Sợi thép cho bê tông phun

Loại sợi thép: Sợi thép cuối có móc rời với đường kính 0,55mm và chiều dài 30mm

Tác dụng: Sợi thép phun có thể được sử dụng để sửa chữa và tăng cường trong kỹ thuật xây dựng và cầu, Ví dụ: đáy bản bê tông cốt thép và đáy dầm được gia cố bằng sợi thép bê tông phun, trụ và mặt đập, Sửa chữa và gia cố kết cấu xây; Xử lý sửa chữa chống nứt, chống thấm các công trình thủy công như cầu dẫn nước và mặt đập; Đất Xử lý gia cố và sửa chữa chống thấm, chống dột cho công trình chống thấm cấp dưới.

Nghiên cứu điển hình Các sản phẩm
Liên hệ chúng tôi Get A Free Quote