Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd. Sợi cho bê tông
Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd.

Dự án ngăn ngừa ô nhiễm nước ngầm


& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Nước ngầm-ô nhiễm-ngăn ngừa-dự án1. png


Trường hợp: 100000 mặt đường sàn vuông

Loại sợi thép: < / strong> Sợi thép cuối có gắn keo có đường kính 0,75mm và chiều dài 60mm

Số lượng sợi thép: 600 tấn

Tác dụng: Để ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước ngầm, được thu gom tại các khu vực ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm trọng điểm Sử dụng sợi thép Row Steel Fibers Vitex và chất chống thấm Cypress. Không có rò rỉ giữa mặt đất và bể nước thải.

Nghiên cứu điển hình Các sản phẩm
Liên hệ chúng tôi Get A Free Quote