Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd. Sợi cho bê tông
Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd.

Dự án chế tạo

Tên dự án: & nbsp; dự án chế tạo

Loại sợi: & nbsp; SD18-35 / SD18-23 sợi thép tráng đồng

Số lượng: & nbsp; 200 tấn mỗi năm


 Fabricated_project.png

Nghiên cứu điển hình Các sản phẩm
Liên hệ chúng tôi Get A Free Quote